• Доосан Беарс Доосан Беарс
 • Нексен Хироз Нексен Хироз
 • Киа Тайгерз Киа Тайгерз
 • ЛГ Твинс ЛГ Твинс
 • Лотте Джайнтс Лотте Джайнтс
 • СК Виверн СК Виверн
 • Самсунг Лайонс Самсунг Лайонс
 • Ханва Иглз Ханва Иглз
 • НК Динос
 • Нексен Хироуз Нексен Хироуз
 • Тусан Беарз
 • НС Динос НС Динос
 • Эл Джи Твинс
 • Эс Кей Вайвернс